Kunt u dit bericht niet goed lezen? Bekijk dan de online versie december 2019
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 
 
PGO 2019

Uitvoering en kosten voor de Backoffice taken

Is het niet gelukt om alle taken voor de Backoffice in 2019 uit te voeren? Of zijn de kosten voor de Backoffice taken lager dan €10.000 uitgevallen? Geef dit dan vóór 31 december 2019 aan ons door: fondspgo@minvws.nl.

Aanleveren definitieve stukken voor de Backoffice

Enkele organisaties hebben afgelopen jaar een aanvullend bedrag ontvangen voor de uitvoering van de Backoffice taken op basis van offertes of plannen. In de verleningsbrieven werd aangegeven dat de definitieve contracten nog aangeleverd moesten worden in het subsidiejaar 2019. Is dit bij u het geval? Stuur dan nog dit jaar de ontbrekende documenten op.
 
PGO 2020

Subsidieaanvragen

De subsidiemedewerkers van DUS-I zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het verwerken van alle subsidieaanvragen. Het aantal aanvragen is dit jaar groter dan vorig jaar. Ook wordt er vaker beroep gedaan op de aanvulling voor de Backoffice.

Veel organisaties hebben al een verleningsbrief ontvangen of een verzoek om de aanvraag aan te vullen. We doen ons uiterste best om iedereen dit jaar nog te informeren over de stand van zaken.

Uitslag klantenreis Motivaction

Het bureau Motivaction heeft op verzoek van het ministerie van VWS een klantenreis gevoerd over het aanvraagproces van de subsidie. De respons op de enquête was groot. Ook namens DUS-I willen wij iedereen bedanken voor het meewerken. Wij zullen de input gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

Meldingen

Het is belangrijk dat u wijzigingen die betrekking hebben op lopende subsidieactiviteiten aan ons meldt. Bijvoorbeeld als deze niet, niet helemaal of niet tijdig worden uitgevoerd. Meld ook relevante zaken over de uitvoering van de Backoffice (zie hierboven).

Geef wijzigingen nog dit jaar aan ons door. Bij de verantwoording van de subsidie wordt namelijk gekeken of er sprake is geweest van een onderbesteding. Bij grote onderbestedingen schrijft de wet- en regelgeving voor dat wij een extra korting moeten toepassen als dit niet gemeld is. Dit kunt u voorkomen door op tijd wijzigingen te melden. Heeft u twijfels over het maken van een melding? Neem dan contact met ons op via 070-340 55 66 (keuze 1) of fondspgo@minvws.nl

Wilt u een melding doorgeven? Stuur ons een e-mail en geef duidelijk aan om welke activiteiten het gaat. Bij subsidies boven €25.000 stuurt u een gewijzigde begroting mee.

Fijne feestdagen!

Wij wensen iedereen succes met het afronden van de activiteiten en alvast fijne feestdagen toe.

Het PGO team
Aanmelden      Afmelden      Contact
 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Postadres
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag
Telefoon
070 340 55 66
U kunt ons bellen op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.