Kunt u dit bericht niet goed lezen? Bekijk dan de online versie maart 2020
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 
 
Nieuwsbrief PGO | 19 maart 2020

Corona virus

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus komen er vragen bij ons binnen over het (niet kunnen) uitvoeren van activiteiten en het verantwoorden van de subsidie. Op dit moment kunnen wij nog niet zeggen of er iets wordt aangepast aan de eisen. Zodra we meer weten dan hoort u dat van ons via een nieuwsbrief en onze website.

Verantwoording

Subsidiebedrag minder dan € 25.000
U hoeft geen verantwoording in te dienen. Wel zullen enkele organisaties in de steekproef vallen. Deze organisaties worden hier binnenkort over geïnformeerd. Voor de overige organisaties zal uiterlijk op 2 juni 2020 (binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar) ambtshalve een besluit worden genomen over de vaststelling van de subsidie.

Subsidiebedrag tussen € 25.000 en € 125.000
Uiterlijk op 2 juni 2020 moet de instellingssubsidie 2019 zijn verantwoord. Dit jaar kunt u dat met een nieuw online formulier doen. Begin april krijgt u de link naar het formulier toegestuurd.

Het formulier is vrijwel hetzelfde als dat van vorig jaar. U toont er mee aan dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen. Indien van toepassing geeft u aan of alle gesubsidieerde backofficetaken zijn uitgevoerd. En u geeft aan of er sprake was van belangenverstrengeling.

Bij de vaststelling van de subsidie wordt u gehouden aan minimaal de begrote eigen bijdrage, ook als deze lager is uitgevallen. Als u hier vragen over heeft dan kunt u contact met ons opnemen.

Gebruik alleen het nieuwe online formulier. Binnen 22 weken na ontvangst van uw verantwoording ontvangt u een beslissing van ons.

Aanleveren definitieve stukken voor de Backoffice

Enkele organisaties hebben een aanvullend bedrag ontvangen voor de uitvoering van de Backoffice taken. In de verleningsbrieven stond dat de definitieve contracten nog aangeleverd moesten worden in 2019. Van sommige organisaties hebben wij deze helaas nog niet ontvangen. Is dit bij u het geval? Dan ontvangt u hier binnenkort een e-mail over. U moet alsnog de ontbrekende documenten aanleveren. U kunt er ook voor kiezen om de Verklaring verrichte werkzaamheden te laten ondertekenen door de uitvoerende partij.
Contact
 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Postadres
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag
Telefoon
070 340 55 66
U kunt ons bellen op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.