Kunt u dit bericht niet goed lezen? Bekijk dan de online versie augustus 2020
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 
 
Nieuwsbrief PGO
Het is inmiddels augustus en de crisis rondom COVID-19 brengt nog steeds veel onzekerheid met zich mee. DUS-I heeft de afgelopen maanden heel veel meldingen ontvangen over activiteiten die niet uitgevoerd konden worden in verband met de richtlijnen van het RIVM. Omdat ook mensen in uw achterban behoren tot een risicogroep, zijn veel plannen gewijzigd.

Wij hopen dat iedereen zijn weg vindt in deze bijzondere tijden. Wij willen alle organisaties een compliment geven die met wat creativiteit vervangende activiteiten hebben kunnen bedenken, om zo alsnog hun doelgroep te kunnen bereiken. Maar wij weten ook dat dit niet voor iedereen mogelijk is geweest.
 
Steekproef
Bij de steekproef van april zijn bij een paar organisaties enkele bevindingen naar voren gekomen. Behalve het terugvorderen van een gedeelte van het subsidiebedrag, zal nog worden bekeken welke verdere gevolgen dit zal hebben. Daarnaast is door de bevindingen de steekproef uitgebreid. De betreffende organisaties zijn hier al over geïnformeerd. Om de doorlooptijd van de afhandeling van de overige dossiers niet te laten oplopen, zullen wij deze zo snel mogelijk afronden.

Na afloop van de steekproef wordt gekeken welke gevolgen de bevindingen hebben voor de vaststellingsronde van volgend jaar. U wordt hier op tijd over geïnformeerd.
 
Verantwoording PGO19
Inmiddels zijn er ruim 140 aanvragen tot vaststellingen door ons ontvangen. De overige 50 organisaties hebben een herinnering gekregen voor het indienen van hun verantwoording over subsidiejaar 2019. De deadline hiervoor is 2 september 2020.
 
Aanvraagronde PGO21
Voor de komende aanvraagronde ontvangen bij ons bekende organisaties een e-mail met een link naar het online formulier. U kunt de voorbeeldversie van het formulier alvast bekijken.
Het formulier is vrijwel hetzelfde als dat van vorig jaar. Op onze website vindt u meer informatie over het aanvragen van subsidie. Ook kunt u al bij de aanvraag gebruikmaken van een Verklaring van Opdracht om aan te geven dat de backoffice taken zijn in- of uitbesteed.  

Wij kunnen ons voorstellen dat het lastig is om in de huidige situatie vooruit te denken over welke activiteiten komend jaar uitgevoerd kunnen worden. Het is tenslotte nog niet duidelijk welke ontwikkelingen zich rond COVID-19 zullen voordoen. Toch willen wij u vriendelijk verzoeken om, zo realistisch mogelijk, activiteiten op te geven.

De aanvraag kunt u indienen tot uiterlijk 1 oktober 2020 om 12:00 uur. De links naar het aanvraagformulier worden deze week verstuurd naar de bij ons bekende e-mailadressen. Heeft u geen e-mail ontvangen? Neem dan contact met ons op: fondspgo@minvws.nl
 
PG-monitor 2020
In oktober ontvangen alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties een uitnodiging om mee te doen aan de PG-monitor. De monitor is een online onderzoek van PGOsupport.

De informatie uit de monitor is niet alleen van belang voor de organisaties zelf, maar ook voor het ministerie van VWS. Daarom is als voorwaarde bij de subsidie opgenomen dat patiënten- en gehandicaptenorganisaties meewerken aan de PG-monitor.

Doe mee en zorg samen met collega-organisaties voor een goed beeld van wat patiëntenorganisaties doen en bereiken. Alvast hartelijk bedankt!
 
Fijne zomer!
DUS-I wenst iedereen een fijne (na-)zomer toe!
Contact
 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Postadres
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag
Telefoon
070 340 55 66
U kunt ons bellen op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.