Kunt u dit bericht niet goed lezen? Bekijk dan de online versie september 2020
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 
 
Nieuwsbrief PGO - september 2020
In deze nieuwsbrief:
  • Aanvraagronde PGO21
  • Uitvoering subsidie PGO20
  • Verantwoording PGO19

Aanvraagronde PGO21

Bijna de helft van de bij ons bekende organisaties heeft al een subsidieaanvraag ingediend voor 2021. Heeft u nog geen aanvraag ingediend? Doe dit dan snel.

U heeft nog tot 1 oktober 12:00 uur de tijd om uw aanvraag in te dienen.   

Wij weten dat het een grote uitdaging is om in deze onzekere situatie vooruit te kijken en plannen te maken voor het komende jaar. Toch is het juist nu belangrijk om in contact te blijven met uw achterban. Wij zien dat dit een groot beroep doet op de flexibiliteit en creativiteit van uw organisatie, maar dat hier mooie activiteiten en oplossingen uit voortkomen.

Op onze site vindt u meer informatie over het aanvragen van de subsidie. U kunt ons ook altijd bereiken via: fondspgo@minvws.nl.

Uitvoering subsidie PGO20

De huidige situatie rondom de COVID-19 uitbraak heeft directe impact (gehad) op veel van jullie activiteiten. Vaak heeft dit gevolgen op uw lopende subsidie. Hieronder staan enkele aandachtspunten op een rij, zodat u weet wanneer u contact met ons moet opnemen.

Geef aan ons door als:
  • Een activiteit is afgelast als gevolg van de COVID-19 uitbraak, maar er wel kosten zijn gemaakt.
  • U een nieuwe activiteit wenst uit te voeren met subsidiegeld. Dit moet vooraf worden gemeld.
  • U een totale onderbesteding verwacht van meer dan 15%.
  • U een onderbesteding verwacht op de backoffice taken of als blijkt dat niet alle backoffice taken in 2020 kunnen worden uitgevoerd.
  • De opgegeven eigen bijdrage van uw activiteiten wijzigt.
U hoeft niets door te geven:
  • Als u geld wilt schuiven binnen de kernactiviteit (binnen lotgenotencontact, belangenbehartiging en/of informatievoorziening).
  • Als de totale onderbesteding minder is dan 15%.
Voor het maken van de melding kunt u gebruik maken van het begrotingsformat.

Twijfelt u over het maken van een melding? Neem dan even contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Verantwoording PGO19

Het verwerken van de ontvangen verantwoordingen over 2019 ligt goed op schema. De meeste organisaties hebben hun vaststellingsbeschikking inmiddels ontvangen. Mocht u hier nog vragen over hebben, neem dan contact met ons op.

Veel succes met de voorbereidingen voor 2021 en de activiteiten die nog voor 2020 staan gepland!
Aanmelden      Afmelden      Contact
 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Postadres
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag
Telefoon
070 340 55 66
U kunt ons bellen op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.