Kunt u dit bericht niet goed lezen? Bekijk dan de online versie februari 2021
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 
 
PGO nieuwsbrief februari 2021
In deze nieuwsbrief:
 • Aanvragen PGO 2021
  Online activiteiten
 • Meldingen 2021
  Eenvoudig een melding maken met het ingevulde begrotingsformat
 • Een uitdagend jaar
  Succes gewenst en dank

Activiteiten 2021

Voor het subsidiejaar 2021 is er aan 197 pg-organisaties subsidie verleend. Elke organisatie heeft een eigen achterban en bepaalt zelf hoe zij binnen de regels de beste invulling kan geven aan de drie kernactiviteiten; Lotgenotencontact, Informatievoorziening en Belangenbehartiging. Ook dit jaar is opnieuw geen 'normaal' jaar. Dat hier rekening mee gehouden wordt is ook terug te zien, zo komt het begrip Online 58 maal terug bij lotgenotencontact activiteiten!

Meldingen 2021

Natuurlijk hopen wij samen met u dat zoveel mogelijk geplande activiteiten kunnen doorgaan. Helaas bieden de huidige omstandigheden hier niet veel zekerheid voor. Afgelopen jaar zijn er maar liefst 158 meldingen gedaan van verschuiving van activiteiten of annuleringen. Wij verwachten ook dit jaar weer meldingen te ontvangen.

Om het u makkelijker te maken heeft u een ingevuld begrotingsoverzicht ontvangen (bij verleningen boven de € 25.000) bij uw verleningsbrief. In dit overzicht vindt u alle activiteitgegevens van uw aanvraag.

Wanneer u een melding maakt, hoeft u alleen dit overzicht aan te passen met de gewijzigde activiteit(en) en/of kosten. Wij verzoeken u hiervan gebruik te maken als u een melding indient.

Twijfelt u of u een melding moet maken? Neem contact met ons op.

Zoals vermeld in de verleningsbrief, maakt u melding wanneer:
 • De gesubsidieerde activiteiten niet, niet op tijd of niet volledig kunnen worden uitgevoerd.
 • Er sprake is van een onderbesteding van meer dan 15% van het totaal verleende bedrag.
 • Blijkt dat niet alle backoffice taken in 2021 kunnen worden uitgevoerd.
 • U niet aan alle verplichtingen uit de verleningsbrief kunt voldoen.

Als blijkt dat de begrote kosten voor al opgegeven activiteiten binnen één kernfunctie wijzigen en u subsidiegelden tussen deze activiteiten kunt verschuiven, dan hoeft u daar geen melding van te maken.

Het is belangrijk dat u op tijd een melding doorgeeft. Zodra het bij u bekend is, maar uiterlijk voor het einde van het betreffende subsidiejaar. DUS-I kan de subsidie verlagen als een organisatie deze meldingsplicht niet naleeft.

Als u twijfelt of u iets moet melden? Neem dan contact op via
070-340 55 66 (keuze 1) of fondspgo@minvws.nl.

Een uitdagend jaar

2020 was voor pg-organisaties een uitdagend jaar. Veel activiteiten konden niet plaatsvinden of moesten anders worden ingevuld. Ook dit jaar is uitdagend en zijn organisaties creatief geweest in het vinden van oplossingen. Veel organisaties hebben gekozen voor digitale bijeenkomsten, maar sommige hebben toch 'live' bijeenkomsten ingepland (meestal voor de 2e helft van het jaar).

Ondanks de huidige uitdagingen wensen wij u veel succes met het bereiken van uw achterban. Uw inzet en flexibiliteit zijn heel waardevol!
Aanmelden      Afmelden      Contact
 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Postadres
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag
Telefoon
070 340 55 66
U kunt ons bellen op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.